راه کارهای پایش آنلاین
راه کارهای پایش آنلاین
پیشرو در ارائه راه کارهای نوین در آنالیز و پایش آنلاین ( لحظه ای ) پارامترهای کیفی و کمی در تصفیه خانه آب ، فاضلاب ، رودخانه ها ، دریاچه ها و سد های کشور

پایش آنلاین تصفیه خانه های فاضلاب

پایش آنلاین رودخانه ها و سدها

پایش لحظه ای شبکه توضیع آب آشامیدنی

پروژه ها


صنایع تراکتورسازی
صنایع تراکتورسازی
صنایع تولید روغن خوراکی
صنایع تولید روغن خوراکی
تصفیه خانه شهری
تصفیه خانه شهری
صنایع رنگ سازی
صنایع رنگ سازی
پالایشگاه نفت
پالایشگاه نفت
شبکه آب آشامیدنی شهری
شبکه آب آشامیدنی شهری
صنایع کاغذ سازی
صنایع کاغذ سازی
شهرک صنعتی
شهرک صنعتی
صنایع پتروشیمی
صنایع پتروشیمی
صنایع غذایی
صنایع غذایی
اندازه گیری دبی با روش راداری در کانال های روباز
اندازه گیری دبی با روش راداری در کانال های روباز
صنایع فولاد
صنایع فولاد
صنایع معدنی
صنایع معدنی
صنایع روغن کشی
صنایع روغن کشی

خدمات


محصولات


سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS
سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS
سنسور PH
سنسور PH
سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity
سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity
سنسور و آنالایزر EC و TDS
سنسور و آنالایزر EC و TDS
سیستم های پایش آنلاین پساب
سیستم های پایش آنلاین پساب
سنسور و آنالایز کدورت و TSS
سنسور و آنالایز کدورت و TSS
سنسور NO3
سنسور NO3