سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS

محصولات


سنسور NO3
سنسور NO3
سنسور و آنالایز کدورت و TSS
سنسور و آنالایز کدورت و TSS
سیستم های پایش آنلاین پساب
سیستم های پایش آنلاین پساب
سنسور و آنالایزر EC و TDS
سنسور و آنالایزر EC و TDS
سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity
سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity
سنسور PH
سنسور PH

برچسب ها


سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS

سنسور و آنالایزر COD,BOD,TOC,NO3,Turbidity,TSS

سنسور اسپکتروفتومتری مدل UV-VIS-860

این سنسور پایه همکاری شرکت دلتا ارتباط دومان و شرکت EFS فرانسه طراحی و ساخته شده است که مهندسان الکترونیک شرکت دلتا ارتباط بر اساس نیازهای کشور از لامپ و دتکتورهای گوناگون  بر اساس پروژه های مختلف استفاده می کنند و تغییراتی را در نوع لامپ نوری آن اعمال کرده اند. در مدلUV-VIS-860 از لامپ نوری با تکنولوژی اسپکتروفتومتری و جاروب طول موج  مابین 200  تا 860  نانومتر استفاده می شود که این امکان را فراهم می کند تا پارامترهای مختلف در حوزه کنترل کیفی اندازه گیری و تحلیل گردد.

از جمله این پارامترها می توان به COD ،  BOD ، TOC ،  NO3 ، Color ،  SAC254  ، SAC550 ، DOC   Nitrite NO2-N,Turbidity،TSSeq, KHP, COD-SACeq, BOD-SACeq اشاره کرد.

بر اساس این روش و با مزیت اندازه گیری در طول موج های مختلف ،  آثار مزاحم سایر پارامتر از جمله رنگ و کدورت  بر روی پارامترهای دیگر حذف می شوند و موجب اندازه گیری دقیق برای هر پارامتر می گردد.

با توجه به اینکه سنسور UV-VIS-860 بر اساس تکنولوژی نوری است لذا تمیزی لنزهای اندازه گیری آن از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین منظور سیستم شستشوی وایپری (wiper ) برای  این دستگاه در نظر گرفته شده است

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.