سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity

سنسور اندازه گیری کدورت و TSS مدل TU4000 سنسور اندازه گیری TU4000 از تکنولوژی نفلومتری با استاندارد  ISO7027 جهت اندازه گیری هم زمان پارامترهای ­­کدورت و TSS استفاده می کند. به علت اینکه تکنولوژی مورد استفاده نوری می باشد ، نیاز به تمیز کننده حتمی می باشد و در این مدل از سیستم شستشوی اتوماتیک … ادامه خواندن سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity