محصولات

سنسور NO3
30 نوامبر 2022

سنسور ...

سنسور و آنالایز کدورت و TSS
28 نوامبر 2022

جهت مشاهده محصولات و خدمات شرکت از جمله سنسورهای کدورت و تجهیزات پایش آلاین در صنعت آب و فاضلاب وارد ...

سیستم های پایش آنلاین پساب
28 نوامبر 2022

جهت بازدید از محصولات و خدمات در زمینه پایش و مانیتورینگ آنلاین پساب وارد لینک اصلی سایت کلیک کنید :  ...

سنسور و آنالایزر EC و TDS
26 نوامبر 2022

سنسور هدایت الکتریکی مدل EC230 تکنولوژی سنسور هدایت الکتریکی مدل EC230 بر اساس اندازه گیری 2 الکتروده می باشد و ...

سنسور و آنالایزر TSS و Turbidity
26 نوامبر 2022

سنسور اندازه گیری کدورت و TSS مدل TU4000سنسور اندازه گیری TU4000 از تکنولوژی نفلومتری با استاندارد  ISO7027 جهت اندازه گیری ...

سنسور PH
12 نوامبر 2022

سنسور PH مدل PH230 تکنولوژی سنسور PH مدل PH230 بر اساس روش الکتروشیمیایی است  و اندازه گیری PH را با ...